Az egyesület célja, tevékenysége

Az egyesület célja, tevékenysége

 

Az egyesület célja: a magánszemélyek összefogása, annak érdekében, hogy tevékenyen részt vállaljanak egy környezetbarát hulladékgazdálkodási rendszer kialakításában. Célja, hogy tevékenységével aktívan hozzájáruljon a környezettudatos magatartási formák kialakításához. Az egyesület alapvető célja, hogy segítse és koordinálja tagjainak a környezet tudatossággal összefüggő szakmai tevékenységét, így különösen:

 

   • Közvetíti a hazai és külföldi szakmai információkat, előadásokat szervez
   • Szakmai segédanyagokat, ismeretterjesztő kiadványokat illetve környezeti nevelési és oktatási anyagokat készít
   • Igény esetén szakmai információs és tanácsadó tevékenységet folytat
   • Elősegíti a haza környezeti- és a környezettudatos kultúra kialakítását
   • Kapcsolatot létesít és tart fenn külföldi környezetvédő szervezetekkel, valamint hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel és intézményekkel
   • A Compastor – technológia által alkalmazott hulladékhasznosító és környezetvédelmi tevékenységek alkalmazása illetve népszerűsítése

 

Az egyesület tevékenysége: Az egyes környezeti elemek állapotával kapcsolatos információk gyűjtése, közzététele. Előadások, kulturális  programok és rendezvények szervezése a hulladék-újrahasznosítás témakörében. Pályázatokon való részvétel a hulladékhasznosító technológia népszerűsítése érdekében.